Akyıldız Boya İzolasyon

Telefon: +90 216 499 56 11 E-Posta: info@akyildizizolasyon.com.tr

ÇİMENTO KATKILARI

GENİŞ BİR YENİLİKÇİ ÜRÜN YELPAZESİ

Çimento üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılar
Geniş ve yenilikçi öğütme yardımcıları ve performans iyileştiricilerimiz
çimento üreticilerinin hâlihazırdaki ve ortaya
çıkmakta olan ihtiyaçlarını karşılamayı hedefl emektedir. Size
özel gerekliliklerin karşılanması için BASF yüksek fırın cürufu,
uçucu kül, kalker, doğal puzzolan ve diğer SCM (Supplementary
Cementitious Materials – Tamamlayıcı Bağlayıcı
Maddeler) temelli çeşitli kompozit çimentolara göre uyarlanmış
özel çözümler sunmaktadır.
CEMBUILD sıvı çimento katkıları değirmenin besleme hattına
ya da doğrudan değirmenin içine dökülebilir. Yalnızca
standart depolama ve dozajlama cihazları gerekir.


Öğütme yardımcıları
CEMBUILD® öğütme yardımcıları topaklanma kuvvetlerini nötralize eder ve çimentonun inceliğini iyileştiren bir ayırma etkisi yaparlar. Öğütme ve ayırma verimliliğini artırırlar, enerji tüketimini azaltırlar,pack-set problemini ortadan kaldırırlar ve değirmen üretim miktarını artırırlar.

Performans iyileştiriciler
Öğütücü desteği olmalarının yanı sıra CEMBUILD performans katkıları dayanım, priz süresi ve işlenebilirliği iyileştirirler. Ürünlerimizin arasında erken ve geç dayanım iyileştiriciler ve hava sürükleyiciler de bulunmaktadır


CEMBUILD® SERİSİ

Öğütme yardımcıları
CEMBUILD 1000 GA Öğütme yardımcıları

Performans İyileştiriciler
CEMBUILD 2000 ES Erken dayanım iyileştiriciler
CEMBUILD 3000 LS Son dayanım iyileştiriciler
CEMBUILD 4000 SW Dayanım ve işlenebilirlik iyileştiricileri
CEMBUILD 5000 AE Hava Sürükleyici Katkılar
CEMBUILD 6000 SP Özel ürünler

Ürün performansı büyük ölçüde ham maddelere, öğütme ekipmanına ve proses parametrelerine bağlıdır.